ZAOPTRZENIE IBB

Pomoc

Konta dla zgłaszających zapotrzebowania

maj 2010

Wprowadzamy możliwość logowania dla osób zgłaszających zapotrzebowania. Korzyści:

  • możliwość zamawiania z dowolnego komputera w Internecie
  • zapamiętane dane takie jak imię i nazwisko, pokój, telefon (nie trzeba wpisywać za każdym razem)

Do tej pory zgłaszać zapotrzebowania można było (i nadal będzie w miarę możliwości technicznych) z wybranych komputerów. Każdy z nich ma przyporządkowaną listę jednostek finansowych, z których można płacić za zamawiane towary.

Problem: Od pewnego czasu coraz więcej komputerów w Instytucie ma konfigurację sieciową, która niestety uniemożliwia przypisanie określonej listy jednostek finansowych do pojedynczego komputera (wynika to z tego, że adresy IP są przyporządkowane do sieci a nie do konkretnego komputera).

Wprowadzamy zatem możliwość zakładania kont dla osób zgłaszających zapotrzebowania. Oto szczegóły:

  1. Konta można zakładać poprzez formularz rejestracji.
  2. Po zalogowaniu się i przejściu do aplikacji formularz-www widoczna jest lista jednostek finansowych dostępnych dla zalogowanej osoby oraz link do strony, z której można zgłosić prośbę o możliwość zamawiania z dowolnej jednostki.
  3. Prośba o możliwość zsyłania z wybranej jednostki musi być zatwierdzona przez sekretarkę opiekującą się tą jednostką. Po zatwierdzeniu prośby przez sekretarkę, można już wysyłać zapotrzebowania z danej jednostki.
System zamawiania w IBB
Informacje dla sekretarek
Konta dla zgłaszających zapotrzebowania