ZAOPTRZENIE IBB

Pomoc

System zamawiania w IBB

Procez zamawiania w systemie zamawiania IBB składa się z następujących etapów:

  1. Zgłoszenie zapotrzebowania: Pracownik instytutu zgłasza zapotrzebowanie na określony towar poprzez aplikację FORMULARZ-WWW. Wybiera jednostkę finansową, z której konta zakup ma być finansowany (pracownicy mają przydzielone pewne zestawy jednostek finansowych, z których ich zakupy mogą być finansowane). Dzięki wyborowi jednostki finansowej, zapotrzebowanie trafia do opiekującej się tą jednostką sekretarki.
  2. Zatwierdzenie przez sekretarkę: Sekretarka sprawdza poprawność zapotrzebowania i przesyła je dalej do działu zaopatrzenia.
  3. Realizacja zamówienia: W zależności od tego czy zapotrzebowanie jest skierowane do magazynu, czy do firmy zewnętrznej, wykonywane są odpowiednie działania:
    • Jeśli do magazynu, to towar jest dostarczany do pracownika od razu
    • Jeśli do firmy zewnętrznej, to tworzone i wysyłane jest zamówienie do firmy zewnętrznej
  4. Dostarczenie towaru: Gdy przyjdzie towar z firmy zewnętrznej, to dział zaopatrzenia powiadamia zamawiającego i dostarcza towar.
System zamawiania w IBB
Informacje dla sekretarek
Konta dla zgłaszających zapotrzebowania